Linie tramwajowe
Linie turystyczne
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

105N „Szybkowiec”


W latach 1975-1990 MPK otrzymało z chorzowskiego Konstalu 248 fabrycznie nowych czteroosiowych wagonów silnikowych generacji 105N. Jest to jeszcze obecnie najpopularniejszy typ tramwajów kursujących po Poznaniu. Sprzęgnięte są one w składy dwuwagonowe. Podczas eksploatacji wozy te były wielokrotnie modernizowane. Jako historyczny został zachowany najmniej zmodernizowany skład wagonów typu 105N/1 nr 194+193 (numery przemalowano na 82+81).

Posiada on charakterystyczne elementy  z początkowego okresu eksploatacji wozów 105N takie jak: dodatkowe szybki z przodu pod oknem czołowym i bocznymi stanowiska motorniczego, zasilanie każdego z wagonów za pomocą własnego pantografu, stanowisko motorniczego z przodu drugiego wozu w składzie, pełen rząd siedzeń wzdłuż lewej ściany oraz kolorystykę z lat 1975-1977.