Linie tramwajowe
Linie turystyczne
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

FAQ


Napis ZTM obok herbu Poznania na boku pojazduZarząd Transportu Miejskiego to organizator transportu publicznego, natomiast MPK Poznań to operator (przewoźnik). Co to oznacza w praktyce? Poniżej przedstawiamy podział kompetencji w kwestiach, o które najczęściej Państwo pytacie.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) jest jednostką, która w imieniu Miasta Poznania realizuje zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego. Między innymi bada i określa potrzeby transportowe mieszkańców, zarządza ruchem publicznego transportu zbiorowego, bada jakość świadczonych usług i satysfakcję klienta. Zadaniem ZTM jest też zarządzanie procesami inwestycyjnymi dotyczącymi infrastruktury transportowej oraz procesami utrzymania bieżącego i remontów infrastruktury torowo-sieciowej, dworcowej i przystankowej.

Natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu (MPK Poznań) jest spółką, realizującą zlecone przez ZTM zadania przewozowe oraz inne działania np. związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury torowo-sieciowej.

Wspólnie działamy dla pasażerów!

 

Komunikacja miejska

ZTM w Poznaniu decyduje m.in. o uruchomieniu poszczególnych linii, wyznacza ich trasy, wskazuje rodzaj taboru, którym mają być obsługiwane i częstotliwość kursowania. MPK Poznań realizuje te wytyczne, przygotowując rozkłady jazdy i wykonując zamówione kursy. Służby dyżurne MPK Poznań organizują objazdy i komunikację zastępczą jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Taryfa i bilety

Taryfa, sprzedaż biletów (doładowań kart PEKA), a także zapisywanie uprawnień do ulg i zwolnień, ich weryfikacja oraz kontrole biletów – to wyłączna domena ZTM. Zasady dotyczące tych zagadnień są takie same niezależnie od przewoźnika, który realizuje kursy na rzecz ZTM w Poznaniu.

Infrastruktura transportowa

Zarządcą infrastruktury torowo-sieciowej oraz przystankowej jest ZTM w Poznaniu. W imieniu tej jednostki i na jej zlecenie MPK Poznań zajmuje się bieżącym utrzymaniem torowisk, sieci trakcyjnej, przystanków oraz – zawsze w porozumieniu z ZTM i we wskazanym zakresie – realizuje wszelkie konieczne przeglądy, naprawy i modernizacje.

Przystanki

Lokalizację przystanków wskazuje ZTM w Poznaniu, ta jednostka również decyduje o ich statusie (stały lub na żądanie). MPK Poznań – działając na rzecz ZTM – eksponuje na przystankach rozkłady jazdy oraz informacje dla pasażerów.

Wiaty przystankowe znajdują się w gestii Grupy MTP (City Marketing).

Informacja pasażerska

Rozkłady jazdy, informacje na przystankach i w pojazdach przygotowywane są zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej. ZTM w Poznaniu odpowiada za komunikaty głosowe w pojazdach, wdraża też dynamiczną informację pasażerską, na tablicach informacji pasażerskiej publikuje wiadomości o planowanych, a MPK – o niespodziewanych objazdach.

MPK z myślą o Was uruchomiło aplikację myMPK, poprzez którą informuje o wszelkich aktualnych wydarzeniach dotyczących komunikacji miejskiej i spółki.

Piktogramy przy drzwiach do pojazdu MPK PoznańJak bezpiecznie podróżować z małym dzieckiem w wózku tramwajami i autobusami MPK Poznań?

Regulamin przewozów na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (w tym obsługiwanych przez MPK Poznań) jasno wskazuje, że przewóz wózków dziecięcych jest możliwy pod warunkiem, że zostaną one unieruchomione za pomocą blokady lub hamulca oraz  ustawione równolegle do osi pojazdu i tyłem dziecka do kierunku jazdy.

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami podróżowania z małym dzieckiem w wózku.

 1. Wsiadając do autobusu czy tramwaju należy wybrać drzwi oznaczone piktogramem z symbolem wózka dziecięcego – w ich pobliżu znajduje się wyznaczone (oznakowane) miejsce, w którym można bezpiecznie ustawić wózek. Podróżny wprowadza do pojazdu wózek jako pierwszy.
 2. Wózek należy ustawić w miejscu wyznaczonym, równolegle do osi pojazdu i tyłem dziecka do kierunku jazdy: wózek głęboki ustawiamy przodem (tzw. budką) do kierunku jazdy, a wózek spacerowy tak, aby dziecko siedziało tyłem do kierunku jazdy. W obu przypadkach należy zablokować koła wózków, a je same – trzymać za rączkę.
 3. Ponieważ często miejsce wyznaczone jest wspólne dla podróżujących z wózkiem dziecięcym, osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz przewożących rowery warto pamiętać o kolejności zajmowania miejsc.

Zgodnie z przepisami ZTM, zajmujący to miejsce rowerzysta powinien ustąpić osobie z wózkiem dziecięcym oraz osobie na wózku inwalidzkim i wysiąść z pojazdu (z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia roweru w innym miejscu w pojeździe).

Natomiast osoba przewożąca dziecko w wózku dziecięcym jest zobowiązana do ustąpienia miejsca osobie na wózku inwalidzkim. W takim przypadku, w zależności od sytuacji w pojeździe, należy opuścić pojazd albo ustawić wózek dziecięcy w innym bezpiecznym miejscu (równolegle do osi pojazdu i tyłem dziecka do kierunku jazdy).

 1. Przed przystankiem, na którym wysiadamy, należy z wyprzedzeniem zasygnalizować przyciskiem zamiar opuszczenia pojazdu. Po zatrzymaniu się na przystanku, warto być gotowym do opuszczenia pojazdu. Nie wolno wsiadać, ani wysiadać po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego.
 2. Podczas wysiadania należy pamiętać, że najpierw z pojazdu wychodzi rodzic (opiekun) – wózek dziecięcy wyprowadza za sobą. Wyprowadzanie wózka przodem może spowodować, że przednie koła utkną między krawędzią platformy przystankowej a wejściem do pojazdu, w wyniku czego dziecko może wypaść z wózka bądź wózek z dzieckiem się przewróci.

 

Z Regulaminem przewozów oraz przepisami porządkowymi obowiązującymi na liniach organizowanych przez ZTM w Poznaniu (nie tylko obsługiwanych przez MPK Poznań, ale też pozostałych przewoźników) można zapoznać się na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego

Przewóz roweru - piktogramRower można przewozić komunikacją miejską organizowaną przez ZTM w Poznaniu bezpłatnie, ale tylko pojazdami odpowiednio oznakowanymi piktogramem umieszczonym przy drzwiach wejściowych. Rower należy też dodatkowo zabezpieczyć.

Jak bezpiecznie przewozić rower? O czym należy pamiętać?

W oznaczonych piktogramami pojazdach MPK Poznań można przewozić rowery – nie dotyczy to jednak rowerów elektrycznych oraz współdzielonych (z systemów podobnych do byłego roweru miejskiego).

Wsiadając do autobusu czy tramwaju należy wybrać drzwi oznaczone piktogramem z symbolem roweru – w ich pobliżu znajduje się wyznaczone (oznakowane) miejsce, w którym można bezpiecznie ustawić rower.

Rower można przewozić tylko w miejscu do tego wyznaczonym i oznakowanym piktogramem.

Rower należy prawidłowo zabezpieczyć: Jeśli pojazd jest wyposażony w uchwyt do koła roweru – rower trzeba ustawić przeciwnie do kierunku jazdy, umieszczając przednie koło w uchwycie. Natomiast jeżeli pojazd nie jest wyposażony w uchwyt, należy skorzystać z pasów mocujących – w takiej sytuacji rower trzeba ustawić przodem do kierunku jazdy, oprzeć go o poziomą poręcz i przypiąć w dwóch miejscach pasami mocującymi tak, aby odległość między rowerem, a poręczą była jak najmniejsza.

Ponieważ często miejsce wyznaczone jest wspólne dla podróżujących z wózkiem dziecięcym, osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz przewożących rowery warto pamiętać o kolejności zajmowania miejsc. Jeśli w pojeździe pojawi się osoba niepełnosprawna na wózku lub opiekun z dziecięcym wózkiem – osoba przewożąca rower zobowiązana jest do ustąpienia im miejsca  i opuszczenia pojazdu wraz z rowerem. Nieopuszczenie pojazdu jest traktowane przez ZTM jak niedozwolony przewóz rzeczy przekraczającej wymiary.

Podczas podróży należy zwracać uwagę, aby rower nie zagrażał bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, aby nie przeszkadzał współpasażerom, nie narażał ich na niewygody i nie wyrządził im szkody.

Z Regulaminem przewozów oraz przepisami porządkowymi obowiązującymi na liniach organizowanych przez ZTM w Poznaniu (nie tylko obsługiwanych przez MPK Poznań, ale też pozostałych przewoźników) można zapoznać się na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego, w zakładce ABC Pasażera.

 

Tramwaj na przystanku wiedeńskim - widoczna wyniesiona w górę jezdniaPrzystanki wiedeńskie powstają w miejscach, gdzie do tramwaju wsiada się bezpośrednio z jezdni – jej fragment podwyższa się, dzięki czemu dostęp do pojazdów jest łatwiejszy, co bardzo istotne przede wszystkim dla osób starszych, mniej sprawnych, a także podróżujących z dziećmi w wózkach.

Pierwszy taki przystanek powstał w Wiedniu – stąd nazwa. W Poznaniu takie rozwiązanie zastosowano m.in. m.in. na ulicy Strzeleckiej, Górnej Wildzie, Dąbrowskiego przy rynku Jeżyckim, na przystanku Sielska. Pomimo prowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych nadal zdarza się, że niektórzy piesi wkraczają na jezdnię jeszcze przed przyjazdem tramwaju, bywa i tak, że kierowcy omijają wzniesienie, przejeżdżając po torowisku. Oba zachowania są niewłaściwe i zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu.

Jak korzystać z przystanków wiedeńskich?

 • Pasażerowie powinni pamiętać, że podwyższony fragment ulicy nadal pozostaje jezdnią – gdy na przystanku nie ma tramwaju, jeżdżą nią samochody, piesi nie mogą więc na nią wchodzić.
 • Oczekując na przyjazd tramwaju trzeba stać na chodniku (przed żółtą linią rozgraniczającą teren przystanku i rampy stanowiącej część jezdni).
 • Na jezdnię można wejść dopiero wtedy, gdy na przystanek wjedzie tramwaj – wówczas kierowcy mają zakaz wjazdu na wzniesienie (muszą poczekać na odjazd pojazdu komunikacji miejskiej).

W pojazdach, przed otwarciem drzwi tramwaju na przystankach wiedeńskich oraz w innych lokalizacjach, gdzie platformy przystankowe znajdują się bezpośrednio na jezdni, emitowany jest  komunikat głosowy” „Ostrożnie – wysiadanie na jezdnię”.

Przycisk z napisem DrzwiPasażerowie wsiadają do pojazdu i wysiadają z niego na przystankach. Czym się różnią przystanki stałe od przystanków na żądanie? Co warto wiedzieć o korzystaniu z przystanków „na żądanie”?

Przystanki „na żądanie” na liniach dziennych to te, na których wsiada lub wysiada niewiele osób albo pasażerowie korzystają z nich tylko w określonych godzinach (np. w przypadku, gdy przystanki znajdują się w pobliżu dużych zakładów pracy). Na liniach nocnych wszystkie przystanki traktowane są jako przystanki „na żądanie”.

Podróżując komunikacją miejska warto pamiętać, że:

 1. Przystanki „na żądanie” oznaczone są specjalną tabliczką z napisem NŻ. Przystanek na żądanie
 2. Na przystankach „na żądanie” kierowca autobusu nie zatrzyma się, jeśli żaden z pasażerów nie zasygnalizuje zamiaru opuszczenia pojazdu, a na przystanku nie ma żadnych osób.
 3. Chcąc wysiąść z autobusu na przystanku „na żądanie” należy nacisnąć przycisk „stop” lub „drzwi” (w ten sposób sygnalizujemy chęć opuszczenia pojazdu). Warto pamiętać, aby nie robić tego w ostatniej chwili, już na przystanku, lecz wcześniej –  tak, aby kierujący mógł zatrzymać autobus w strefie przystanku. W pojazdach emitowany jest komunikat głosowy informujący, że pojazd zbliża się do przystanku „na żądanie”.
 4. Chcąc wsiąść do autobusu na przystanku „na żądanie”, pasażer musi być widoczny dla kierowcy – powinien więc stanąć tak, aby kierujący autobusem łatwo mógł go dostrzec (wtedy jest zobowiązany do zatrzymania pojazdu).
 5. Oznaczenie „n/ż” występuje także na rozkładach jazdy – zarówno tych umieszczonych na przystankach, jak i w Internecie (na stronach mpk.poznan.pl oraz ztm.poznan.pl), a także wewnątrz pojazdów – na tablicach prezentujących trasę (kolejne przystanki).