Linie tramwajowe
Linie turystyczne
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Kalendarium


Najważniejsze wydarzenia z dziejów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu i komunikacji zbiorowej w mieście

Lata 1865-1899

Rok 1865
– 2 maj – na ulicach Poznania pojawia się pierwszy środek miejskiej komunikacji zbiorowej – kupiec Kletschoff uruchamia połączenie omnibusami konnymi między dworcem kolejowym a mostem Chwaliszewskim
Rok 1871
– prowadzenie komunikacji omnibusowej do dworców kolejowych przejmują bracia Starkowscy
Rok 1880
– 30 styczeń – przedsiębiorcy budowy kolei Otto Reymer i Otto Masch tworzą w Berlinie spółkę Reymer & Masch, której jednym z celów była w tymże roku budowa kolei konnej w Poznaniu
– 31 lipiec – uruchomienie pierwszej linii tramwajów konnych między dworcem kolejowym a Starym Rynkiem
– 25 sierpień – powstanie spółki akcyjnej Posener Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft (Towarzystwo Poznańskiej Kolei Konnej), która przejmuje wszystkie prawa do budowy i eksploatacji kolei konnej w Poznaniu posiadane przez firmę Reymer & Masch
– budowa pierwszej zajezdni tramwajowej przy ulicy Gajowej
Rok 1882
– rozpoczęcie działalności spedytorskiej przez Poznańskie Towarzystwo Kolei Konnej
Rok 1886
– przedsiębiorstwo otrzymało na 5 lat koncesję na wywózfekalii i nieczystości
Rok 1891
– 1 październik – uruchomienie przez Towarzystwo Poznańskiej Kolei Konnej linii omnibusowej do Jeżyc
Rok 1895
– likwidacja działalności spedytorskiej
Rok 1896
– zmiana nazwy spółki Posener Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft na Posener Strassenbahn (Poznańska Kolej Elektryczna)
– zastąpienie komunikacji omnibusowej do Jeżyc tramwajem konnym
Rok 1898
– przekazanie do eksploatacji elektrowni tramwajowej
– 6 marzec – otwarcie publicznego ruchu tramwajów elektrycznych i likwidacja tramwajów konnych
Rok 1899
– rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby odbiorców w mieście

Lata 1900-1999

Rok 1907
– budowa pierwszej hali zajezdni tramwajowej przy ulicy Głogowskiej
Rok 1914
– przejęcie elektrowni tramwajowej przez miasto
Rok 1917
– uruchomienie przewozów towarów i poczty tramwajami
Rok 1921
– spolszczenie nazwy spółki Posener Strassenbahn – oficjalna nazwa Poznańska Kolej Elektryczna S.A.
Rok 1924
– likwidacja przewozu poczty i towarów tramwajami
Rok 1925
– 1 listopad – uruchomienie przez PKE komunikacji autobusowej w mieście
Rok 1927
– PKE kończy przy ul. Słowackiego 19/21 budowę Domu Amarantowego, zwanego później Domem Tramwajarza
Rok 1929
– zbudowanie zajezdni autobusowej przy ulicy Zwierzynieckiej
– wykonanie w warsztatach na Gajowej wagonów doczepnych z obniżoną podłogą w wejściu
– zorganizowanie przez PKE na Powszechnej Wystawie Krajowej komunikacji pasażerskiej elektrowózkami (wózkami akumulatorowymi)
Rok 1930
– 12 luty – uruchomienie pierwszej linii trolejbusowej ze Śródki do Głównej
Rok 1934
– uruchomienie przez PKE międzymiastowej linii autobusowej Poznań-Mosina – połączenie istniało 2 lata
Rok 1939
– nadanie PKE okupacyjnej nazwy Posener Strassenbahn A.G.
Rok 1943
– uruchomienie przez Posener Strassenbahn regularnej linii żeglugi pasażerskiej na Warcie z ul. Woźnej do Starołęki
Rok 1945
– zatopienie statków i likwidacja żeglugi pasażerskiej na Warcie
– duże zniszczenia urządzeń komunikacyjnych na skutek działań wojennych
– przywrócenie spółce prowadzącej miejską komunikację zbiorową w mieście nazwy Poznańska Kolej Elektryczna S.A. i następnie zmiana jej nazwy na Miejska Poznańska Kolej Elektryczna S.A.
powstanie zajezdni trolejbusowej przy ulicy Świętojańskiej
Rok 1946
– Miejska Poznańska Kolej Elektryczna staje się przedsiębiorstwem miejskim (likwidacja spółki akcyjnej)
Rok 1948
– przekazanie do eksploatacji zajezdni tramwajowej przy ulicy Madalińskiego
Rok 1951
– zmiana nazwy MPKE na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Rok 1956
– rozpoczęcie przez MPK eksploatacji taksówek
Rok 1959
– uruchomienie pierwszej podmiejskiej linii autobusowej do Puszczykowa
Rok 1960
– rozpoczęcie stopniowej likwidacji obsługi konduktorskiej w autobusach, tramwajach i trolejbusachj
Rok 1962
– utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego, któremu MPK przekazało wszystkie taksówki
Rok 1966
– MPK otrzymało pierwsze autobusy przegubowe
Rok 1968
– oddanie do użytku zajezdni autobusowej przy ulicy Warszawskiej
Rok 1969
– zorganizowanie placu postojowego autobusów przy ulicy Polskiej
– przeznaczenie byłej zajezdni autobusowej przy ulicy Zwierzynieckiej na zaplecze remontowe przedsiębiorstwa
– do Poznania trafia pierwszy wagon przegubowy
Rok 1970
– 29 marzec – likwidacja ostatniej linii trolejbusowej Ogrody – Smochowice
Rok 1972
– 21 lipiec – przekazanie do eksploatacji kolejki dziecięcej na Malcie, której eksploatację powierzono MPK
Rok 1974
– likwidacja zajezdni przy ulicy Świętojańskiej
Rok 1976
– włączenie do MPK komunikacji miejskiej w Gnieźnie oraz Kórniku i utworzenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Rok 1980
– oddanie do użytku zajezdni tramwajowej i autobusowej przy ulicy Fortecznej
Rok 1981
– wprowadzenie autobusów do zajezdni przy ulicy Kaczej na Kopaninie
Rok 1982
– usamodzielnienie się Zakładu Komunikacji Autobusowej w Gnieźnie i przywrócenie WPK nazwy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Rok 1985
– przy ul. Budziszyńskiej powstały tory odstawcze dla wagonów tramwajowych
Rok 1987
– przejęcie przez MPK obiektów w Biskupicach na warsztaty naprawcze autobusów i zespołów
Rok 1990
– MPK przejmuje obiekty bazy transportu gospodarczego przy al. Niepodległości
Rok 1991
– przekazanie podpoznańskim gminom podmiejskich linii autobusowych
– z MPK zostaje wyłączony Oddział w Kórniku
– przekształcenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w zakład budżetowy
Rok 1992
– likwidacja zajezdni autobusowej przy ulicy Polskiej
– oddanie do użytku zajezdni autobusowej przy ulicy Darzyborskiej i likwidacja zajezdni autobusowej przy ulicy Fortecznej
Rok 1994
– wprowadzenie taryfy czasowej
Rok 1995
– zakup przez MPK pierwszego autobusu niskopodłogowego
– uruchomienie na liniach pierwszego wagonu tramwajowego z częściowo obniżoną podłogą
Rok 1997
– oddanie do eksploatacji pierwszej bezkolizyjnej trasy tramwajowej – Poznańskiego Szybkiego Tramwaju
Rok 1998
– likwidacja zajezdni autobusowej przy ulicy Darzyborskiej
– uruchomienie systemu nadzoru nad pojazdami w czasie rzeczywistym
– odłączenie od MPK Zakładu Napraw Autobusów w Biskupicach

Lata 2000-teraz

Rok 2000
– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zostaje przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Rok 2002
– Dom Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19/21 przejmuje fundacja POMOST
– pierwszy autobus z systemem monitoringu wnętrza wozu
– wprowadzenie biletów kupowanych za pomocą telefonu komórkowego (SMS)
Rok 2003
– wprowadzenie biletów okresowych w formie kart elektronicznych typu KOMKARTA
– na liniach pojawiły się wagony ze 100% niską podłogą
Rok 2005
– pierwszy tramwaj z monitoringiem
– pierwsze zielone torowisko z systemem nawadniania (Małe Garbary)
– z Zakładu Napraw Autobusów w Bikupicach i Wydziału Napraw Tramwajów MPK powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Modertrans Poznań
Rok 2007
– otwarcie trasy tramwajowej przez most Św. Rocha
Rok 2008
– wprowadzenie elektronicznych automatów do sprzedaży biletów na przystankach
– zakup pierwszego w Polsce autobusu hybrydowego
Rok 2009
– utworzenie Zarządu Transportu Miejskiego jako organizatora komunikacji zbiorowej w Poznaniu
Rok 2010
– zakończenie eksploatacji autobusów wysokopodlogowych
– całkowita likwidacja zajezdni Gajowa
Rok 2012
– przekazano do eksploatacji pierwszy w mieście tumel tramwajowy między Os. Lecha a Franowem
– rozpoczęto odstawiać na noc tramwaje w hali postojowej nowej zajezdni Franowo
– likwidacja torów odstawczych dla tramwajów przy ul. Budziszyńskiej
Rok 2013
– MPK opuszcza bazę przy al. Niepodległości
– otwarcie przedłużenia trasy PST do Dworca Zachodniego
Rok 2014
– uroczyste otwarcie największej w Polsce zajezdni tramwajowej Franowo
– wprowadzenie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej jako nośnika biletów okresowych i elektronicznej portmonetki przy płaceniu za przejazdy jednorazowe
– MPK opuszcza zajezdnię tramwajową przy ul. Madalińskiego
Rok 2016
– wprowadzenie monitorów informacyjno-reklamowych w pojazdach
Rok 2017
– wprowadzenie oświetlonych wiat typu „Warta”
– uruchomienie dedykowanej aplikacji na smartfony – myMPK
Rok 2018
– otwarcie pierwszego w Poznaniu parkingu Park&Ride
– największy w historii MPK zakup taboru tramwajowego – 50 tramwajów Moderus Gamma
– testowe uruchomienie elektronicznych rozkładów jazdy na wyznaczonych przystankach
– podpisanie umowy na zakup autobusów elektrycznych
– prezentacja wagonu Typu I
Rok 2019
– prezentacja dwukierunkowego tramwaju typu Moderus Gamma
– prezentacja autobusu wodorowego marki Solaris Bus & Coach
– zakup ekologicznych pojazdów marki Iveco Daily
– pierwsze autobusy elektryczne na poznańskich drogach
Rok 2020
– podpisanie umowy na dostawę 37 autobusów elektrycznych