Linie tramwajowe
Linie turystyczne
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Ekologia


Przedsiębiorstwo o tak dużej skali jak MPK Poznań Sp. z o.o. ma niewątpliwie duży wpływ na otoczenie wokół nas. Aby ograniczyć negatywne oddziaływania na środowisko naturalne wynikające z eksploatacji zajezdni i stałych obiektów w różnych miejscach miasta oraz z eksploatacji taboru komunikacyjnego, Spółka realizuje szereg działań w ramach ochrony środowiska.

Dążąc do ochrony powietrza sukcesywnie kontynuujemy zmniejszanie ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych wprowadzanych do powietrza, przez:

– eksploatację autobusów spełniających normę EURO 6,
– ochronę stref zieleni – zamiennie za zniszczoną przeprowadzamy nasadzanie drzew i krzewów,
– realizację program PGO – odbioru, segregacji i utylizacji odpadów przez firmy posiadające koncesje, przy jednoczesnej weryfikacja cen tych usług w celu obniżenia kosztów,
– mycie taboru w nowoczesnych myjniach z zamkniętym obiegiem wody i oczyszczaniem ścieków,
– monitoring ścieków ze wszystkich obiektów MPK Poznań Sp. z o.o. oraz środowiska gruntowo-wodnego w rejonie stacji paliw, pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych.

Jednym z priorytetów w naszych działaniach ekologicznych jest ochrona przed hałasem komunikacyjnym. Aby obniżyć jego poziom przeprowadzamy modernizację taboru tramwajowego (głównie wózków i przetwornic) oraz torowisk tramwajowych. Dzięki temu poziom hałasu spadł o ok. 3dB. Stosujemy smarowanie obręczy w nowoczesnych tramwajach (Tatra, Combino) i smarowanie szyn w niektórych punktach miasta.

Nie należy zapominać, że Spółka posiada dla wszystkich zajezdni decyzje wymagane Ustawą o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenie wodnoprawne (dla ścieków mogących zawierać substancje niebezpieczne).