Linie tramwajowe
Linie turystyczne
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Remont nawierzchni ul. Umultowskiej – etap II

11.04.2023
Obowiązuje: 13.04.2023 - 20.04.2023
Dotyczy: 185

W czwartek, 13 kwietnia br. rozpocznie się II etap remontu nawierzchni ul. Umultowskiej. Prace będą prowadzone na odcinku ulicy Umultowskiej między ulicami Kastylijską a Lechicką. Wobec powyższego z ulicy Umultowskiej w kierunku południowym możliwy będzie przejazd tylko na wprost w ulicę Połabską.
Nie będzie także możliwości skrętu z ulicy Lechickiej w ulicę Umultowską. Na odcinku prac na ul. Umultowskiej funkcjonować będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. W komunikacji
autobusowej wprowadzone będą następujące zmiany:

Autobusy linii 185 kursować będą objazdem w obu kierunkach ulicą Połabską i Alejami Solidarności.
Pomijać będą przystanki „Estońska”, „Os. Wichrowe Wzgórze” i „Os. Kosmonautów”. Na węźle „Rondo Solidarności” w kierunku os. Sobieskiego autobusy będą zatrzymywały się na przystanku „ROSO03” na Alejach Solidarności w kierunku ulicy Połabskiej. Na węźle „Umultowska” autobusy będą się zatrzymywały:

w kierunku os. Sobieskiego na przystankach „Umultowska 05 (UMUL05)” na ul. Połabskiej przed ul. Lechicką oraz „Umultowska 01 (UMUL01)” tymczasowo zlokalizowanym na ul. Umultowskiej między ulicami Kastylijską a Tymienieckiego,

w kierunku ronda Śródka na przystanku „Umultowska 02 (UMUL02)” na ul. Połabskiej za ul. Lechicką.

W czasie prac przystanki „Umultowska 04 (UMUL04)” oraz oba przystanki „Estońska” będą nieczynne. Przystanek „Umultowska 01 (UMUL01)” będzie przesunięty i znajdował się będzie tymczasowo na ul. Umultowskiej między ulicami Kastylijską a Tymienieckiego.

Jednocześnie na odcinku ulicy Umultowskiej pomiędzy Sarmacką a Madziarską przywraca się ruch po całej szerokości jezdni, a przystanek „Sarmacka 01 (SARM01 – w kierunku os. Sobieskiego)” wraca do stałej lokalizacji.