Linie tramwajowe
Linie turystyczne
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Forma prawna


Spółka powstała w dniu 28 czerwca 2000 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną z dniem 1 lipca 2000 r. do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 13931.

Spółka działa pod nazwą „MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – w skrócie „MPK POZNAŃ Sp. z o.o.”.

MPK POZNAŃ Sp. z o.o. jest jednoosobową Spółką Gminy Miasta Poznania, której status prawny określa jej Akt założycielski, którego treść nadana została notarialnie w dniu 28 czerwca 2000 r.

Miasto Poznań jest jedynym właścicielem i 100% udziałowcem Spółki.

Z dniem 5 grudnia 2001 r. Spółka wpisana została przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000067030.

Siedzibą Spółki jest Miasto Poznań.

Adres Spółki: ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań.


Data Autor Zmiana
26.09.2022 8:28 Maciej Szkudlarek Modyfikacja treści
27.07.2022 14:00 Administrator Modyfikacja treści